სახის ტონერი/ტონიკი

Showing all 7 results

CleanYourSkin – ანტიბაქტერიული დამამშვიდებელი ტონერი

15.50

CleanYourSkin – გამწმენდი ტონერი

15.50

CleanYourSkin – გელი გამონაყარისა და შავი წერტილებისათვის

18.80

FACEMED+ ანტიბაქტერიული დამამშვიდებელი ტონერი

6.60

Glycol Therapy 5% – ღრმა გამწნედი ტონერი

18.80

INSTA SKIN CARE გამაგლუვებელი ტონიკი

14.50

PURE CONTROL – გამონაყრის საწინააღმდეგო ტონიკი

13.80